Het doden van dieren in Nederland

Met dank aan: Barends Blik.

Per jaar gaan er door ons toedoen meer dan zeven miljard dieren dood:

 1. Slachters slachtten 639.662.000 dieren in 2017.
 2. Beroepsvissers haalden 6.413.472.000 vissen, kreeften, garnalen etc uit zee (2017).
 3. Sportvissers zorgen voor plusminus 8.000.000 dode vissen (jaarlijks).
 4. Jagers schoten 827.727 dieren af (gemiddeld per jaar over de jaren 2016, 17 en 18).
 5. De waterschappen vingen en doodden 54.779 muskusratten en beverratten,
  de bijvangst van de waterschappen was 8.927 zoogdieren, vogels en vissen (2018).
 6. Nertsfokkers doodden plusminus 2.000.00 nertsen (2018).
 7. Onderzoekers doodden 475.884 proefdieren (2018).
 8. Door stalbranden gingen er 122.000 dieren dood in 2018.
 9. In een kwart eeuw tijd verdween 75 procent van de insecten.

 

Waarden en normen

Volgens de waarden en normen van Nederland is hier niks mis mee. Zij het dat de bontfokkerij per 2024 is verboden en er veel kritiek is op dierproeven. Proeven voor cosmetische doelen zijn inmiddels verboden. Stalbranden worden verfoeid, hoewel het economisch belang hier voorop staat. Maatregelen vinden de minister van landbouw en de tweede kamer te duur. En zijn dus niet verplicht.

Dat is het wel zo’n beetje wat de ethiek betreft.

 

Een kleine toelichting

In 2016 stond Amerika na een boycot van twintig jaar (destijds door een handelsoorlog, ook al, en de gekke koeienziekte) de import van kalfsvlees weer toe. Bij de afvaart van het eerste schip met kalfsvlees uit Rotterdam stonden een eurocommissaris en een staatssecretaris het uit te zwaaien. Men was blij! De export, ook naar andere landen, kost anderhalf miljoen kalveren elk jaar het leven.

Als je het Voedingscentrum (‘eerlijk over eten’) mag geloven gebeurt slachten op een diervriendelijke manier: ‘In het slachthuis worden de dieren uit de veehouderij geslacht. Eerst worden ze bedwelmd en gedood, …’. Kennelijk is het doden op zich iets waar je niet over nadenkt, kennelijk gaat er ook nooit iets mis. Geen woord hierover op hun website. Het Voedingscentrum wordt voor 100% gesubsidieerd door de overheid.

Vissers klagen steen en been dat ze aan te veel voorschriften moeten voldoen, maar ook in die sector geen reflexie op wat hun werk voor de zeedieren betekent. Ik geef een paar voorbeelden: vissen worden aan dek ‘op ijs’ gelegd, ze stikken en/of sterven door bevriezing. Garnalen gaan levend de kokende olie in. Als de eerste haring in Scheveningen wordt binnen gebracht, is het feest. Het eerst vaatje wordt verkocht voor een kleine ton, het geld wordt gedoneerd aan een goed doel. Hoe hypocriet kun je zijn.

Sportvissers vinden dat ze een gezonde sport bedrijven en zijn zelfs aangesloten bij het NOC*NSF, de Nederlandse sportkoepel. Vissen voelen wel pijn maar zijn zich er niet van bewust, aldus Sportvisserij Nederland. Hoe bedenk je het.

Dan de andere jagers. In 2017 hebben actiegroepen in alle provincies geprobeerd de plezierjacht te verbieden. Dit betreft de jacht op hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden, die onbeperkt mogen worden geschoten van pakweg oktober tot maart. Veel leverde dat niet op, de provinciebesturen vonden het een bevoegdheid van de minister. Naast het jachtseizoen worden het hele jaar door dieren geschoten. Ik was erg verbaasd dat het per jaar oa om meer dan 300.000 ganzen van allerlei soort en ruim 100.000 kraaiachtigen gaat. Ook de kat is niet veilig, althans de verwilderde. Die eet weidevogels en die moeten beschermd worden. Dat een kat ook muizen en ratten eten, wat veel mensen nuttig vinden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Muskusratten en beverratten zijn een gevaar voor onze dijken en dus voor ons land. Doden dus. De waterschappen hebben er speciale vangers voor. Die en passant nogal wat andere dieren slachtofferen. Dierenbeschermers vinden al die drukte niet nodig, met andere bedijkingsmethodes kunnen deze dieren prima in ons land leven.

Wat bont betreft: de productie in Nederland wordt dan wel verboden, maar de import niet. Ik trof een paar week geleden in een winkel waar ik een kleedje zocht ettelijke dierenhuiden aan van koeien, schapen en andere dieren.

Er is al jaren veel kritiek op dierproeven. Veel mensen, ook wetenschappers, vinden die niet nodig. Proeven van medicijnen op dieren zijn meestal waardeloos voor mensen, omdat bijvoorbeeld muizen heel anders in elkaar zitten dan mensen. Proeven voor kosmetische doelen mogen al niet meer.

Met de insecten gaat het slecht. Geschat wordt dat de laatste 25 jaar hun aantal met 75% is afgenomen. Voornaamste oorzaak: de intensieve landbouw door gebruik van bestrijdingsmiddelen, eenzijdig bebouwde akkers en dito grasland. De landbouwsector vindt dat de schuldvraag niet duidelijk is, windmolens en auto’s doden ook veel insecten. Maar nader beschouwd blijkt dat een klein deel van het geheel te zijn.

 

Hoe verder?

Alles bij alles is het leven van een dier in Nederland niet veel waard. Ze leveren dood het meeste op, in geld uitgedrukt.

Ik heb het in dit stuk niet over het aandeel van de consument. Die is natuurlijk gigantisch. Als we met elkaar morgen besluiten geen vlees en vis meer te eten, is al dat doden voor een groot deel voorbij. Boeren zeggen dat de veehouderij nodig is om voor voldoende voedsel te zorgen. De meeste consumenten en boeren zien niet dat je met plantaardige voeding uitstekend kunt leven. Veel veganisten doen het al jaren. Een veganistische leefwijze blijft bovendien boeren werk bieden.

Sept. 2019

 

Gele Hesjes

In Nederland leeft 20% van de mensen in armoede. Wij, gezin met nog een kind thuiswonend, maken het elke maand weer mee: hoe betalen we de rekeningen en de boodschappen? 
De maand is nog niet begonnen of we staan al meer dan 1000 euro in het rood en dan komen de boodschappen nog. We hebben drie betalingsregelingen: belasting, energie, verwarming (blokverwarming die we via de EvV betalen), die ons elke maand 260 euro kosten. Dit wordt waarschijnlijk het vierde jaar dat mijn vrouw en ik niet op vakantie gaan. Behalve dat we dit jaar in augustus drie dagen op een camping in Gaasterland hebben doorgebracht. Ook film of theater is er niet bij, veel te duur. Zielig? Nee. Maar alle juichende vakantieaanbiedingen doen wel eens zeer.

Van de economische groei van Nederland merken we niks (die overigens waarschijnlijk slecht is voor het milieu). Mijn AOW en mijn pensioen zijn de laatste jaren vrijwel niet verhoogd. We hebben nog een auto, maar die moet 'eigenlijk' weg.

Ik heb voor 2019 becijferd dat we een kleine 150 euro per maand meer moeten betalen voor de vaste lasten en dat de boodschappen per maand 15 euro meer gaan kosten dankzij de geniale btw-verhoging van dit kabinet.
Ga meer werken, zegt u? Ik ben al acht jaar over mijn pensioenleeftijd heen. Toch werk ik nog steeds op oproepbasis, maar dat levert te weinig op. Mijn vrouw werkt als verzorgende of schoonmaakster, ook op oproepbasis. Al met al weinig perspectieven. 
Oplossingen? Vaste lasten en belastingen omlaag, of nog beter: positieve belastingen. Subsidies voor klimaatverbetering komen bij de rijken terecht, die zich kunnen veroorloven hun huis te isoleren,  zonnepanelen op het dak te leggen, een warmtepomp aan te schaffen, een elektrische auto te rijden en veel te goedkoop naar hun vakantiebestemmingen te vliegen.

Nederland groeit! Jaja, maar wel heel ongelijk! 20% van de mensen heeft “problematische schulden”, is gewoon arm, nog eens 20% hangt daar tegenaan. Ik zie van de regering geen rigoureuze maatregelen om daar wat aan te doen. Integendeel de btw op voedsel en andere noodzakelijk zaken stijgt, de “bespaarde” dividendbelasting van bijna twee miljard gaat naar het bedrijfsleven. Hoe schever kun je het bedenken?
Ik heb me aanvankelijk geschaamd voor onze geldproblemen. Dat deed ik bijvoorbeeld toen we ons vorige huis verkochten. Veel mensen dachten dat we 'zeker beter' gingen wonen. Nee dus, we verkochten ons huis uit armoede. Merkwaardig was dat we toen goedkoper iets (een flatje) konden kopen dan huren. Tegenwoordig is er voor de armen in Nederland geen huis te vinden. Ze worden eenvoudigweg niet gebouwd, nieuwbouwwoningen kosten minimaal 200.000 euro. Aan sociale (huur)woningen is een gigantisch te kort.

De vrije markt laat het afweten. Daar valt het ook niet van te verwachten. Van de overheid des te meer. Maar van een verzorgingsstaat is al jaren geen sprake meer: onderwijs, zorg, veiligheid worden niet meer gewaarborgd.

Ik heb me aangesloten bij de Gele Hesjes. De betreffende website weigert racistische uitingen en wil respect voor elkaar, maar de site staat vol met al of niet verkapte scheldpartijen op vluchtelingen(beleid), op de Europese Unie en vooral op Rutte. Afgezien van de stijl vind ik het laatste wel terecht. Het gekanker op vluchtelingen stuit me zeer tegen de borst. De schuld ligt bij de scheve maatschappij waarin we leven met een regering die dat op zijn beloop laat. Het ligt ook niet bij de EU, we hebben daar veel welvaart aan te danken. Wel valt veel aan de EU te verbeteren: rechtstreekser invloed van de Europese burgers (meer dan alleen via het kiezen van het Europese parlement), openheid en vooral socialer. Het komt niet uit Den Haag, dan maar uit Brussel. De EU moet stoppen met de idioot hoge subsidies voor landbouw en infrastructuur. Ik heb geen oordeel over het aantal ambtenaren, geen idee of er te veel of te weinig zijn. 

Nogmaals de problemen liggen aan de oneerlijke verdeling van de welvaart. De rijken worden rijker, de armen armer. Onze overheden in Nederland en in Europa blijven vasthouden aan het liberale markt denken en kleden de staat uit, in plaats van voor hun burgers op te komen. Schande!

Daarom heb ik me, ondanks de scheldpartijen, verbonden met de Gele Hesjes.

30/12/18

 

 

Economische groei ...

Brand in megastal

In Trouw van 18 augustus stellen elf theologen (in de rubriek Religie en Filosofie), dat de ‘duizenden verbrande varkens en miljoenen vergaste kippen’ slachtoffers zijn van onze consumeerdrift. Het ‘theologisch elftal’ vindt dat er iets fundamenteel mis is. We zitten in een spirituele crisis. Gelardeerd met passende bijbelteksten veroordelen ze hartgrondig de omgang met dieren in de bio-industrie.

Een dag eerder wijdde het blad drie pagina’s aan de economische groei. Enkel positieve geluiden! Niets over milieuvervuiling of uitputting van de aarde. Niets over dieren en vleesindustrie. Nee, het gaat goed: minder werkloosheid, stijgende lonen, meer consumptie. De enige opmerking over het klimaat is, ik citeer,: ‘Het kost miljarden om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs …’. Vervelend eigenlijk, maar een probleem zoals alle andere.

Curieus, dat er geen link wordt gelegd. Aan de ene kant het probleem dat de aarde uitgewoond wordt en aan de andere kant de bewieroking van de groei. Dat een en ander strijdig met elkaar zijn, is kennelijk bij de economische redacteuren van Trouw niet doorgedrongen.

Zij zijn niet uniek. Vrijwel alle (economische) journalisten en bovenal politici spreken de laatste tijd enthousiast over de groei. Het voortbestaan van de aarde is voor theologen en filosofen.

Natuurlijk, er wordt gewerkt aan milieumaatregelen, maar meestal met de idee van een doorgaande groei.

Geen politicus die durft te zeggen, dat we het gas in Goningen beter onder de grond kunnen laten zitten, dat vliegen vijf keer zo duur moet worden, dat de bio-industrie een doodlopende weg is. Niemand die durft te zeggen dat onze levensstandaard te hoog is, dat die ten nadele is van mensen in de arme landen en een bedreiging voor ons allen. De politiek (met uitzondering van de Partij voor de Dieren) is daar kennelijk te bang voor. Trouw illustreert die struisvogelpolitiek op fraaie wijze.

22/8/17

Woningnood in Groningen

http://www.mercktgroningen.nl/

De wethouder verantwoordelijk voor de woningbouw, Roeland van der Schaaf, verzuchtte een tijdje geleden dat er minstens 20.000 huizen gebouwd moeten worden om iedere Groninger een dak boven het hoofd te bieden. Hij denkt daarbij aan ´koopwoningen en dure- en sociale huurwoningen´ (DvhN, 23-1-2017). Prima, voor alle categorieën een passende woning.
Maar, twintigduizend woningen komt Groningen dus te kort: woningnood!

Als je op funda een woning zoekt krijg je onderaan de pagina zeven nieuwbouwprojecten in Groningen voorgeschoteld  met prijzen van 205.000 tot 899.000 voor een woning. Voor een gewoon mens niet te betalen.

Als je de woningprojecten van pakweg de laatste 20 jaar bekijkt en ontdek je dat het al die jaren niet veel beter was gesteld. Een klein deel van de huizen kostte niet meer dan een 135.000 euro, maar van verreweg het grootste deel lag de prijs (ver) boven de 200.000 euro. Goedkope huizen worden domweg niet gebouwd.

Met die projecten is nog wat, de duurste bevinden zich op de mooiste locaties. Je hebt minmaal viereneenhalve ton nodig wil je je een appartement in de Merckt verschaffen. Voor mensen met boven gemiddelde inkomens en andere patjepeeërs. Bouw eens op zogenaamde toplocaties betaalbare huizen, de rijken gaan toch wel in Haren wonen. Waarom zou Jan-met-de-pet niet aan de Grote Markt mogen wonen?

De bijna vorige regering voerde de verhuurdersheffing in 2014 in. Desastreurs voor wooningcorporaties, de mogelijkheid om te bouwen werd ze vrijwel ontnomen. En dat ingevoerd door een regering van VVD én PvdA.

 

Terzijde

Ik begrijp de sociaal-democraten niet meer. Ze zijn zo op de (groei van de) economie gericht dat ze hun natuurlijke achterban vergeten. Een voorbeeld wat verder van huis: Griekenland zal en moet zijn schulden betalen ten koste van de bevolking. Steeds verder werd de wurggreep van de EU, aangevoerd nota bene door een Nederlandse minister van sociaal-democratische huize. Groei werd er vrijwel onmogelijk.

Overigens, is groei wel het tovermiddel voor een betere samenleving? Er zitten langzamerhand meer na- dan voordelen aan. Toch hoor ik bij de sociaaaldemocraten nauwelijks een ander geluid. Bij de PvdA is weinig oog voor de gevaren voor klimaat en milieu, voor de aarde dus. In die zin is het wel weer een klassieke arbeiderspartij. Een samenhangende visie op economie en ecologie moet nog bij ze uitgevonden worden. Maar misschien is het beter dat de partij gewoon voort gaat met zijn verdwijntruc.

16/8/17

Het cynisme van Buma

‘Tegen het cynisme’ (Amsterdam, 2016) van Sybrand Buma is een merkwaardig boek. In meer dan tweehonderd bladzijden legt hij uit dat de grootste bedreiging van onze samenleving het verval van waarden en normen is. Die waarden hebben we uit Athene en Jeruzalem, formuleert hij mooi. Maar we kennen onze grieks-joods-christelijke oorsprong niet meer. Het individualisme afkomstig uit de ‘revolutie van de zestiger jaren’ is de heersende moraal geworden.

Er is nogal wat af te dingen op Buma’s betoog.

Om te beginnen maakt hij niet duidelijk wat die christelijke (ik vat het maar even onder die noemer samen) waarden inhouden. Het gezin speelt er een grote rol in, maar mij is niet duidelijk geworden hoe. De kinderbijslag moet omhoog. Dat is leuk, ben ik vlak voor als ouder, maar of ik daarmee de christelijke waarden doorgeef?

Aan de klimaatverandering, de grootste bedreiging van onze wereld, besteedt hij een paar (bij)zinnen.

Over de negatieve gevolgen van de veetelt op het klimaat: geen woord!

Nou hoeft dat niet te verbazen. In het CDA-programma staat dat de partij tegen megastallen is. Tenzij het om familiebedrijven gaat. FAMILIEbedrijven. Zouden de varkens, koeien en kippen het daar beter hebben met zijn duizenden bij elkaar?

We moeten wel iets doen aan de opwarming van de aarde, want die leidt uiteindelijk tot ‘migratiestromen (die) kunnen veranderen in volksverhuizingen’. Het CDA is voor opvang van vluchtelingen in de regio en vooral niet (te veel) in Europa. Geef mij dan maar Merkel.

Het hele boek ademt een sfeer van hollandse kneuterigheid. Politiek ziet hij vanuit een nederlands perspectief: volk-oranje-vaderland komen zelfs een paar keer langs. Een visie op de wereld als geheel heb ik niet kunnen vinden. Zelfs Europa heeft alleen zijn interesse als het van belang is voor Nederland.

28/6/17 

Toegift
Vandaag een discussie op de radio tussen Arabella Burgers, een dierenarts die met 70 collega’s bezwaar maakt tegen de intensieve veehouderij, en Jaco Geurts, tweedekamerlid voor het CDA. De laatste reageerde met een woedende, persoonlijke aanval op Burgers. Een kamerlid onwaardig! 

Nederlandse armoede

In Nederland leeft 20% van de mensen in armoede. En nog eens 20% zit op de grens. 

Het CDA in de bocht

Sint Sybrand

Sybrand van Haersma Buma kritiseerde Jesse Klaver heftig in een verkiezingsdebat vanwege diens milieuvoorstellen. De middengroepen, riep Buma, daar moest aan gedacht worden. Die kwamen in het gedrang door al die ideeën van Klaver. Een merkwaardige opmerking van een christelijke politicus. Kwam Christus niet juist voor de armen op? Of horen die bij de middengroepen tegenwoordig.

‘Waarden en normen’ zegt het CDA voor te staan. Die zijn belangrijk, overigens zonder dat erg duidelijk wordt wat ze er mee bedoelen.
Samen het Wilhelmus zingen in een sterke samenleving? Brillant idee.
In elk geval mogen er niet te veel vluchtelingen ons land in. Heel christelijk!

De joods-christelijke beschaving moet beschermd worden. Oh, ja? Nou. liever niet.
Het christendom heeft meer ellende dan goeds gebracht. Ketters zijn eeuwenlang vervolgd en vermoord, van katholieke en protestantse zijde. Het geloof stond slavenhandel en slavernij niet in de weg.
De beschaving maakte voortgang óndanks het christendom. De rk-kerk lag voortdurend dwars bij nieuwe ideeën, verbrandde nieuwlichters en de protestantse kerken waren van begin af aan even rigide. Nieuwe, verlichte ideeën moesten altijd bevochten worden op het geloof.

Als het om veetelt gaat maakt een dood dier meer of minder niet uit. Koeien, varkens, kippen worden massaal gehouden en geslacht. Bij ethanasie en abortus (bij mensen!) doet het CDA wel heel moeilijk.
De zee is langzamerhand leeg gevist. Onder meer door vrome vissers uit Urk, Katwijk en Spakenburg. 

Het economisch belang is bij de christenen altijd in goede handen, of het nou om de VOC gaat of de huidige boeren. Steevast komt ethiek, ‘waarden en normen’, op de tweede plaats.

Ik ben benieuwd wat er uit de onderhandeling voor de nieuwe regering komt. Het lijkt mij dat vooral CDA en GroenLinks de meeste moeite met elkaar hebben. Bij D66 is een groot milieubewustzijn en bij de VVD is ook het besef doorgedrongen, dat we naar de bliksem gaan als er geen halt wordt toe geroepem aan de klimaatverandering.

Tot slot een voorstel: CDA fuseer met de PVV! Inhoudelijk zie ik nauwelijks verschillen. Het leiderschap zal wat reuring geven, maar daar moet overheen zijn te komen.

17/4/17

Gewetenloze ondernemers

Olie

Vorige week was het groot nieuws dat Shell in 1986 al een rapport publiceerde over de gevolgen voor het milieu van oliewinning en gebruik van fossiele brandstoffen. Toch ging het bedrijf ‘gewoon’ door met winnen en deed nauwelijks iets aan duurzaamheid.

De film Climate of Concern liet Shell in 1991 maken. De film werd in de jaren negentig wereldwijd als voorlichting vertoond op scholen en universiteiten.

In een memo uit 1979 van Shells kolendivisie werd al over het klimaatprobleem geschreven: de toename van CO2 in de atmosfeer was reden tot zorg en vroeg om verder onderzoek.  In de bronnenlijst van de studie uit 1986 werden tientallen papers en boeken over het broeikaseffect genoemd; de vroegste uit 1975.

Het Texaanse ExxonMobil begon al in de jaren zeventig het klimaat te bestuderen. In een interne memo  uit 1981 kreeg het management uitgelegd, dat de verwachte totale CO2-uitstoot in het jaar 2030 zou kunnen zorgen voor ‘catastrofale gevolgen (in ieder geval voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking).’ Hoewel er nog veel onzeker was over de precieze effecten, werd er binnen Exxon al in 1982 gerapporteerd dat er een ‘duidelijke wetenschappelijke consensus is ontstaan’ over het verband tussen uitstoot en opwarming.  Om de opwarming tegen te gaan ‘zou het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch beperkt moeten worden,’ rapporteerde Exxon.

Tabak

Philip Morris (PM, o.a. Marlboro) kreeg in de VS met steeds meer beperkende maatregelen te maken en vreesde ten onder te gaan door het teruglopen van de winst. Maar gelukkig, er zijn nog landen waar de tabaksindustrie geen strobreed in de weg wordt gelegd. Indonesië is er zo een. Er mag overal gerookt worden, bovendien is het er hobby nummer één. En arbeidsvoorwaarden zijn er nauwelijks.

Een documentaire liet vorige week (6/3/17) zien hoe het bedrijf zoiets aanpakt. PM begon er in 1985 een eigen bedrijf en kocht in 2005 het Indonesische Sampoerna op. Daarmee kreeg het het grootst deel van de Indonesisiche markt in handen. De reclame van PM is vooral gericht op kinderen (officieel vanaf 18, in de praktijk vanaf 14 jaar).

Niks mis mee, zei de bestuursvoorzitter van PM, wij houden ons volledig aan de wet. Met slachtoffers van roken en slechte werkomstandigheden had hij niets van doen.

Philip Morris heeft in Bergen op Zoom ook een fabriek, die volgend jaar vooral tabak voor electronisch roken gaat maken.

Koeien

Een paar dagen geleden had ik een discussie met een jonge boer. Ik zei dat ik tegen de hele vee-industrie was omdat die slecht is voor dier en milieu. Ja maar, zei hij, boeren zijn ondernemers. Ik begrijp dat het welzijn van dieren en milieu ondergeschikt is aan het economisch gewin.

In Oost-Groningen willen twee boeren megastallen uitbreiden en bouwen voor respectievelijk 1000 en 1800 koeien. Dat zijn nog eens ondernemende boeren!

Wat bezield die mensen, dit heeft toch niks meer te maken met fatsoenlijk omgaan met dieren. De koeien in zulke stallen zijn puur productieapparaten die letterlijk uit gemolken worden. En denk ook aan alle kalfjes die dit oplevert en die opgefokt worden voor de slacht. Nog eens kassa.

De melkprijs is onlangs flink gekelderd, de overheid geeft zelfs subsidie voor het doden van koeien. Toen deze ‘ondernemers’ hun aanvragen deden was daar nog geen sprake van, maar de onzin van het bouwen van megastallen was er al wel.


Mijn stelling: Ondernemers hebben geen enkel moreel besef en gaan desnoods over lijken. Winst is het enige doel. 
Alleen wettelijke maatregelen houdt ze tegen. Die zullen van de politiek moeten komen.

https://decorrespondent.nl/6262/reconstructie-zo-kwam-shell-erachter-dat-klimaatverandering-levensgevaarlijk-is-en-ondermijnde-het-alle-serieuze-oplossingen/1062669891272-5cafa852
http://www.tabaknee.nl/nieuws/item/643-philip-morris-onder-het-vergrootglas-bekende-en-onbekende-toppers-deel-4
https://www.oneworld.nl/blog/van-jakarta-new-delhi-tot-aan-islamabad/philip-morris-hoopt-op-nog-meer-verslaafden-indonesie
http://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/andere-duistere-zaken/item/510-oud-marketingmanager-philip-morris-indonesie-qkinderen-zijn-onze-doelgroepq
ttps://fd.nl/ondernemen/1155899/philip-morris-gaat-weer-aan-de-slag-in-bergen-op-zoom

20/3/17

http://westerwoldegroen.nl/megastal-met-100-koeien-in-munnekemoer-weer-stapje-dichterbij/. 29/4/15. Foto Thea de Boer.

PRO LIFE. OF NIET?

http://mozajudiek.webklik.nl/page/moza-iuml-ek-op-reis

Als het over euthanasie gaat of over abortus staan de christelijke partijen vooraan om tegen te zijn. Als het om zorg voor dieren gaat, staan dezelfde partijen weer vooraan om de veeboeren en de bioindustrie te beschermen.

Ik heb hun (verkiezings)programma’s erop nageslagen

Het CDA beleidt weliswaar dat het tegen megastallen is, maar als het om familiebedrijven gaat mag alles. Het doden van dieren voor het vlees en de melkproduktie (kalfjes) is geen probleem. Per slot is dat economie.

Het CDA is geen voorstander van verruiming van de euthanasiewetgeving of recht op levensbeëindiging. Over abortus denkt het CDA wat genuanceerder. Het mag, maar: elke vorm van menselijk leven (heeft) recht op bescherming. Dat geldt ook voor het ongeboren menselijk leven.

Het CDA maakt duidelijk onderscheid tussen het leven van mensen en dat van dieren. Bij de laatsten doet dat er minder toe! Hoe christelijk is dat eigenlijk?

De SGP maakt het in zijn dubbelzinnigheid het bontst, de partij is voor de doodstraf. Letterlijk: De hoge waarde van het leven brengt voor de SGP met zich, dat zij tegen abortus en euthanasie is, maar óók dat zij voorstander is van de doodstraf. Onbegrijpelijke taal. Hebben ze elkaar te veel met de bijbel om de oren geslagen?

Nog een citaat uit de standpunten van onze gereformeerde broeders: Dieren behoren tot Gods schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan de eigen waarde van het dier. Dit zou zo van de Partij voor de Dieren kunnen komen!

Maar even verder: Transporten van met name slachtvee over lange afstand moeten beperkt worden tot maximaal 500 kilometer of acht uur. Slachtvee? Oh, dat bestaat dus, maar hoe rijmt de SGP dat met de ‘Eigenwaarde van het dier’. Heeft iets met de doodstraf te maken?

De ChristenUnie tot slot is bijna even dubbelhartig. De CU verzet (zich) tegen de legalisering van abortus en is geen voorstander van de euthanasiewet.

Maar de ChristenUnie is uiterst vaag over de veeteelt. Een alinea over problemen van melkveehouders die te weinig voor hun melk krijgen is alles wat er te vinden is in het programma. Niets over megastallen, niets over dierenwelzijn. Maar wel: Jacht is belangrijk voor schadebestrijding en populatiebeheer. Ah, dieren mogen gedood worden!.En die (dode) dieren moeten in de voedselketen gebracht worden. Geweldig: we mogen ze opeten ook.

De vleesindustrie heeft ook van de CU niks te vrezen.


6/3/17

Trumps rede

Een paar dagen voor Trumps inauguratie zag ik toevallig op tv een rede van Adolf Hitler toen hij net aan de macht was. Het ging alleen over Duitsland, het Duitse volk en de grootse missie die dat volk met hem, Adolf, had te vervullen.

De inauguratierede van Donlad Trump leek daar verdammt veel op. Jullie, het volk zijn aan de macht, niet ik. Amerika eerst en samen zullen wij Amerika groot maken!

Donald zette ter plekke de Washingtonse elite voor schut. Die had de arme Amerikanen in de steek gelaten en Amerika  verloederd. Weg met die fucking lui. Ze zaten er met beteuterde gezichten bij. Overigens is er een verschil met Duitsland, de linkse elite zat toen al in concentratiekampen.

Een levensgevaarlijke man. Een regelrechte fascist.

Ik hoop dat er een impeachment van komt, dat de Republikeinen er de guts voor hebben. Of een militaire staatsgreep. Het laatste is ongekend voor de US, maar ik denk dat er bij de militairen meer verstand zit dan bij de kliek van Trump.

Overigens valt Trump in meerdere opzichten beter te vergelijken met Mussolini.

4/2/17

Spulletjes

Een en al jubel in Nederland over de economie. De groei is meer dan verwacht, de werkloosheid is met sprongen gedaald. Hoewel ik vandaag in de krant las dat het laatste toch nog niet meevalt. Maar niet getreurd, het gaat weer goed met Nederland!
In Buitenhof repte ook Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zondagochtend (29/1/17) van goed nieuws. Maar, zei hij er bij, we weten niet hoe de politiek van Donald Trump voor Nederland uitpakt.
Ik was zwaar teleurgesteld, ik dacht dat hij op de nadelen zou wijzen van de groei voor het milieu, voor het voortbestaan van onze planeet.
Maar nee, niets daarvan, ons land kan straks zijn handel niet meer kwijt in Amerika! Hij deed er nog een schepje boven op: in de 16e en 17e eeuw begonnen we al met onze ‘spulletjes’ te verhandelen, daar zijn we goed in en groot mee geworden!
Ik viel van mijn stoel. Weet de goede man niet, dat die handel bestond uit specerijen die voor een veel te lage prijs werden afgetroggeld van de Javanen. En dat de Nederlanders lustig handelden in slaven (in west en oost!) en in opium. De VOC-mentaliteit is ook bij Knot niet ver weg.
Wat is het erger? Een econoom en nationaal bankdirecteur, die onze geschiedenis niet kent, of één die bij economische groei geen vraagtekens zet?
Knot: een ouderwetse, primitieve econoom.

31/1/17

DENKfout

Demonstratie van Turken in Rotterdam om hun steun te betuigen aan de Turkse regering. © Archieffoto Frank de Roo. AD, 18-08-16

Na de couppoging in Turkije gingen ook in Nederland veel Turken de straat op om te demonsteren. Waar demonstreerden ze voor of tegen? Voor de democratie. Zeiden ze. Tegen de coup. Zeiden ze. Ik geloof ze.
Maar ze vielen andere Turken in Nederland aan, aanhangers van Fethullah Gülen. Deze konden geen goed meer doen, ze waren landverraders, terroristen. Je was alleen een goede Turk als je achter de president stond! De haat ging zo ver dat veel ouders hun kinderen van Islamitische scholen haalden uit angst voor de ‘aanhangers’ van Erdoğan.
De demonstrerende Turken schaarden zich niet achter de democratie, maar vierkant achter de president van Turkije.
En daar wringt bij mij de schoen.
Gülen overigens ontkende iets met de coup te maken te hebben. Erg helder is het niet, de Turkse regering komt niet met veel sterke bewijzen. Wel krijg ik de indruk dat de coup werd gedragen door veel Gülen-aanhangers, zonder dat duidelijk wordt dat hun ‘leider’ er achter zit.

Arrestaties, martelingen, ontslagen, persbreidel

Amnesty International meldde in juli 2016 dat veel mensen uit hun baan worden gezet en dat gevangenen worden gemarteld. Het gaar duidelijk om meer dan het oppakken van de coupplegers. De plannen hiervoor lagen waarschijnlijk al klaar bij de regering. De coup lijkt een Allahsgeschenk voor Erdoğan om zijn tegenstanders aan de kant te zetten
Sinds de zomer is het nog erger geworden. Tegen eind oktober waren 110.000 ambtenaren ontslagen Meer dan 100 media waren verboden, waaronder tientallen kranten en televisiestations.

De denkfout
De gemaakte denkfout is, dat de democratie in Turkije wordt vereenzelvigd met Erdogan. Het is altijd gevaarlijk je achter een (sterke) leider te scharen. Je houdt op onderscheid te maken, je houdt op met denken.

Nov. ''16

Europa: a failed state

De Europese Unie heeft veel kenmerken van een failed state. 
In de EU mankeert het aan politieke moed.

Geen regering

De EU bestaat sinds 1952 (vanaf de start van de EKSG), maar heeft nog steeds geen centrale regering. Met als gevolg dat elk land een veto uit kan spreken over besluiten van de EU. Zelfs deelstaten kunnen besluiten blokkeren, bleek onlangs uit het ‘nee’ van Wallonië tegen het CETA-verdrag met Canada (waar ik overigens niet rouwig om was).
We hebben een Europese Commissie, maar dat is geen regering. Alle landen zijn erin vertegenwoordigd met als gevolg dat de Commissie bestaat uit 28 mensen, onafhankelijk van de relevantie van hun functie. Bovendien wordt de Commissie niet gecontroleerd door een parlement, de deelnemende landen bepalen het beleid.
Verder hebben we de Raad van Ministers, waar elk half jaar een ander land voorzitter is. Weinig effectief en hoogst onduidelijk voor de Europese burger.
Er is het Europees Parlement, maar dat heeft weinig te zeggen over de Europese Commissie. Het Europarlement mag meebeslissen over landbouw, voedselveiligheid, milieu en de begroting van de Europese Unie. Geen onbelangrijke zaken, maar de macht van de individuele landen is vele malen groter. Het parlement heeft bovendien geen vaste zetel, het vergadert in Straatsburg en Brussel. Als ergens de onmacht van de EU blijkt is het hier.

De EURO, een moeizame munt

Europa heeft geen ministerie van financiën. Er is zelfs geen Europese munt, weliswaar hebben 19 landen de Euro als munt, maar 9 landen doen niet mee. Wel is er een Centrale Bank in Frankfurt, maar die gaat dus niet over de gehele EU. Zoiets als de Nederlandsche Bank die alleen over het geld en de banken in Holland, Utrecht en Zeeland zeggenschap zou hebben.
In juni 2012 is de Bankenunie opgericht, die de Eurobank later toezicht geeft op de grote banken in Europa. Een stap in de goede richting. Maar ik wil de kanttekening maken dat het een besluit van de regeringen was en dat de bevolking er nauwelijks in gekend is.

Falend buitenlands beleid

Het buitenlands en defensiebeleid is een zaak voor alle lidstaten. Wat tot gevolg heeft dat de EU uiterst moeizaam beslist over kwesties als Syrië, Afghanistan of Oekraïne en graag de Amerikaanse opstelling afwacht. Een wat ouder voorbeeld is Kosovo. Europa keek dadenloos toe hoe Servië het land verziekte, de VS bombardeerde het naar de onderhandelingstafel. In de EU moeten alle landen het eerst eens zijn voor er ingegrepen wordt.

Geen immigratiebeleid

Het meest wrange voorbeeld is de zogenaamde vluchtelingencrisis van de laatste jaren. De EU weigert, op Duitsland na, de vluchtelingen uit Syrië op te nemen, komt niet tot een daadkrachtig besluit en sluit uiteindelijk een dubieus verdrag met Turkije. We hebben de ellende gezien aan de grenzen van Griekenland, Hongarije en andere landen! En deze zomer weer de vele slachtoffers die verdronken in de Middellandse Zee.
Totaal geen immigratiebeleid, afhouden is de boodschap.
Men kan opmerken dat een centrale regering het niet veel beter had gedaan. Ook die moet rekening houden met (rechtse) gevoelens in Europa. Maar nu werd het beleid gegijzeld door een aantal landen in (Oost-)Europa.

Verbrokkeling

Tenslotte misschien wel het grootste gevaar voor de Europese Unie: het dreigt uiteen te vallen. Groot-Brittannië verlaat volgend jaar de EU en in veel landen, waaronder Nederland, zijn partijen die graag volgen.

Europees nationaal gevoel

Er kan zo nooit een Europees (nationaal) gevoel groeien en veel mensen blijven hun eigen land vooropstellen. In de EU is niemand trots op Europa. Begrijp me goed, ik ben tegen nationalisme, maar enig gemeenschappelijk gevoel is nodig om de EU tot een succes te maken.
Met een aantal ‘simpele’ maatregelen is het Europese gevoel te versterken:

 • Op wereldniveau doet de EU mee als één sportland, net als de grote landen Rusland, de VS, China, India etc. Dus één Europese ploeg naar de Olympische spelen. De EU doet ook als één land mee aan het wereldkampioenschap voetbal. Hetzelfde geldt dan uiteraard voor andere sporten.
 • De EU neemt de zetels van Frankrijk en Engeland over in de Veiligheidsraad. Hier is één buitenlands beleid voor nodig, maar dat komt vanzelf.
 • De EU voegt alle nationale legers samen tot een Europees leger. Dit is al bezig en ook hiervoor is uiteindelijk een gezamenlijk buitenlands beleid nodig.
 • We kiezen een Europese president. Die hoeft niet veel bevoegdheden te hebben, maar moet vooral symbool zijn voor de eenheid.
 • Alle kinderen leren van jongs af aan Engels of een andere taal gekozen door de EU. De taal die uiteindelijk de officiële taal van de EU wordt. Elk land houdt uiteraard zijn eigen taal of talen. (Vergelijk Nederland: behalve in Friesland is het ondenkbaar dat een Zeeuw, Amsterdammer of Groninger zijn eigen taal bezigt op enig officieel niveau.)

Indicatoren
Het Fund for Peace hanteert 12 indicatoren (http://fsi.fundforpeace.org/indicators) om de zwakte van een staat te meten.

 1. Toenemende demografische druk.
 2. Massale verplaatsing van vluchtelingen, die humanitaire nood veroorzaakt.
 3. Wijdverbreide grieven van op wraak beluste groepen.
 4. Chronische en blijvende vlucht van mensen.
 5. Ongelijke economische ontwikkeling langs groepslijnen.
 6. Ernstige economische neergang.
 7. Criminalisering en/of verlies van legitimiteit van de staat.
 8. Neergang van openbare diensten
 9. Trage of willekeurige uitvoering van de wet: wijdverbreide mensenrechtenschendingen.
 10. Veiligheidsdiensten die als een “staat in de staat” optreden
 11. Opkomst van elites van facties
 12. Interventie van externe politieke organen

Hiermee vergeleken valt het met de EU wel mee. Maar de criteria 1 (vluchtelingen en weestand ertegen), 2 (van buiten), 3 (extreemrechts), 5 (noord versus zuid, arm versus rijk), 6 (valt over te twisten), 7 (staten versus grote bedrijven) en 9 (houding tegenover vluchtelingen) zijn meer of minder van toepassing op de EU.

Zie ook:

 • Enzo Traverso, De paradoxen van de Europese crisis.  www.grenzeloos.org, 17-10-2016
 • Europa naar een politieke unie? www.europa-nu.nl/id/vh7il22b7rnr/
 • Han van der Horst, We hebben geen rust nodig, maar durf. www.joop.nl, 10-10-2015

Okt. '16

Woningnood en de Wichersstraat

Zijn deze woningen niet goed genoeg?

Na de tweede wereldoorlog waren veel huizen kapot in Nederland en de trend van het tweegeneratie-gezin (ouders met kinderen) zette door. Al met al had dit tot gevolg dat er veel te weinig huizen waren: er werd dan ook openlijk gesproken van woningnood.

Een gigantische bouwdrift barstte los en het woord woningnood werd steeds minder gebezigd.

Ten onrechte.

Een stapje naar de Wichersstraat in Groningen. Door de komende reconstructie van de zuidelijke ringweg besloot de gemeente een paar jaar geleden de noordelijke kant van de straat af te breken. Nu zegt plotseling Lefier dat ze ook de zuidelijke kant gaat slopen. De huizen zouden in slechte staat zijn en herbouw is goedkoper, vindt de woningbouwcorporatie. 

In Groningen moet je twee tot drie jaar wachten voor je een sociale woning kunt huren. Volgens de wethouder voor huizen steekt dat positief af bij Amsterdam. Waarschijnlijk ook bij New York, maar wat heb je daaraan als woningzoekende. Niks dus.

Bij Stand van Stad, het fameuze OOG-programma in het Forum (aan het Hereplein) zei de wethouder afgelopen zondag (23-10), dat de stad te weinig huizen heeft gebouwd de afgelopen jaren. Hij beriep zich op allerlei niet benoemde oorzaken. Maar is hij niet al jaren verantwoordelijk voor de woningbouw in Stad?

Eén oorzaak wil ik wel noemen: de verhuurdersheffing. De regering heeft er met deze heffing stevig aan bij gedragen dat corporaties niet meer kunnen bouwen. De partij van de wethouder maakt overigens deel uit van die regering.

Een bewoonster uit de Wichersstraat legde uit, dat ze met haar kinderen voorlopig bij haar ouders gaat wonen (terugkeer van het driegeneratie-gezin?). Maar ze kan op steun van de wethouder en de woningcorporatie rekenen, aldus de eerste.

Waarom de oude huizen aan de Wichersstraat afbreken? Veel mensen interesseert het niet dat hun huis niet aan moderne eisen voldoet, ze willen een goedkope woning. Het is de vraag of er net zoveel woningen terugkomen, met dezelfde lage huren. Waarschijnlijk niet en bewoning wordt straks afhankelijk van huursubsidie.

De raadsfractie van SP heeft geprotesteerd tegen de afbraak van de zuidkant van de Wichersstraat. Ik hoop dat meer partijen in de Groningse gemeenteraad dat doen.

Een volgende keer meer over woningnood.

Okt. ‘16

Kalfsvlees en kalveren

Foto ANP

Nederlands kalfsvlees mag Amerika weer in 
Over enkele weken ligt er weer Nederlands kalfsvlees in de Amerikaanse schappen. Na een boycot van twintig jaar, is de export weer toegestaan.
De eerste containers met Nederlands kalfsvlees vertrokken vandaag uit de haven van Rotterdam, meldt de NOS vrijdag. Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken waren daarbij aanwezig. 
De Nederlandse kalfsvleeshouders hebben hiermee een belangrijke afzetmarkt teruggewonnen. Volgens de kalfsvleesexporteurs is dat hard nodig. Nederland is met ruim 1,4 miljoen geslachte kalveren per jaar de grootste exporteur ter wereld. De omzet uit Zuid-Europese landen, een belangrijke afzetmarkt, viel door de economische crisis echter tegen.
Ook in Nederland loopt de kalfsvleesconsumptie licht terug. De sector verwacht in de VS en Canada voor zo’n 80 miljoen euro aan kalfsvlees te kunnen afzetten.
De boycot van Europees kalfsvlees gold sinds 1986, toen de Europese Unie de import van Amerikaans vlees verbood vanwege de groeihormonen die de dieren toegediend kregen. De Amerikanen beantwoordden die boycot met een ban op Europees kalfsvlees.
Sinds de BSE-crisis eind jaren negentig, werd export van al het Europese rundvlees naar Amerika verboden. Het kostte jaren om ieder land van de Europese Unie te laten bewijzen dat de gekkekoeienziekte was bestreden.

NU.nl, Zaterdag 15 oktober


 

Amerika accepteert weer kalfsvlees uit Nederland (en Ierland en Litouwen). De vleessector is blij en ook de bestuurders, getuige de aanwezigheid van een eurocommissaris en een staatssecretaris bij de afvaart van het eerste kalfsvlees naar de VS.

Geen woord over de kalveren die het leven hiervoor laten, bijna anderhalf miljoen per jaar! Integendeel, hoe meer hoe beter. De dieren zijn niet meer dan productiemiddelen, alsof het over een bedrijf gaat dat fietsen exporteert. De export levert geld op, is goed voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en meer van dat soort hosanna. Verdere ethiek en emotie komen er niet aan te pas.

In plaats van naar alternatieven te zoeken, verheugt de agrarische sector zich op elk dubbeltje dat er meer verdient kan worden. Bah.

Okt. '16

Het donorschap

Zodra onderwerpen als euthanasie, verplicht donorschap (noem je dat zo?) aan de orde komen, is het gezever niet van de lucht. Praatprogramma’s nodigen deskundigen aan tafel, kranten schrijven er kolommen over vol. Het recht op leven, op je lichaam staat op het spel! Gewichtige zaken, daar mag niet lichtvaardig over beslist worden! En, we respecteren elkaars standpunten!

Aan me hoela, denk ik. Er zijn oorlogen aan de gang waar duizenden doden bij vallen, er zijn 65 miljoen vluchtelingen in de wereld, 800 miljoen mensen hebben constant honger en hier discussiëren wij erover of we over ons eigen lijf mogen beslissen of niet.

En dat terwijl de praktijk al jaren anders is. Zolang er niet te veel ruchtbaarheid ontstaat rond de dood van iemand, die het leven om wat voor reden zat was, doen we niet moeilijk. Terecht in mijn ogen, wat “onduldbaar lijden” is, kun je alleen zelf beslissen. Of het nou om een depressie gaat of een terminale ziekte, als iemand niet meer wil, laten we hem of haar vooral niet tegen houden. Ik zou dan ook graag zien dat we allen op onze achttiende verjaardag van rijkswege worden voorzien van de pil van Drion. Tip: in België zijn zelfdodingspillen gewoon te koop.

Kortgeleden heeft de Tweede Kamer de wet op het donorschap met een nipte meerderheid aangenomen. Je bent donor zolang je er niet tegen bent. Prima toch? Nou, het scheelde maar één kamerlid of het feest van Pia Dijkstra (D66) was niet door gegaan. De christenen waren uiteraard tegen, we mogen niet aan Gods plan komen. Of zoiets. Als het om dieren gaat, zijn ze overigens een stuk minder consciëntieus, maar ja, CDA en CU zijn dan ook boerenpartijen.

Maar heeft Dijkstra wel zo veel bereikt? Om een meerderheid te krijgen, heeft ze aan haar voorstel toegevoegd, dat de nabestaanden uiteindelijk beslissen, “nee” kunnen zeggen. Dat zal het aantal orgaandonaties beperken. Weer die piëteit voor …, ja voor wat? Max Pam vroeg zich in zijn column af van wie het dode lichaam is? Niet van de overledene, die is er niet meer. Van de nabestaanden? Hij concludeerde dat hun het lichaam toekwam. Ik ben het daar niet mee eens: vanwege de vraag wie de nabestaanden zijn en vanwege de mogelijkheid dat zij het met elkaar niet eens zijn. En:

Het lichaam van een dode komt de samenleving toe, in de praktijk de overheid. Laat die besluiten de dode al of niet van bruikbare organen te ontdoen, een soort laatste belastingbetaling in natura Mensen moeten niet zo moeilijk doen. Denk niet, wat een harteloze opmerkingen. Juist omdat er rond de dood zoveel emoties spelen bij de nabestaanden, kunnen we de donatie beter aan anderen overlaten. De nabestaanden kunnen vervolgens doen met het lichaam wat ze willen (en mag, en dat is veel meer dan menigeen denkt).

Okt ‘16

De spelling van het Nederlands: om je dood te schamen

Citaat uit werk van de 17e eeuwse filosofen-handelaars de gebroeders De la Court

Ik ben een tijd leesouder geweest op een basisschool. Eens in de week kwam ik een uurtje de leerlingen helpen met lezen. Vooral de kinderen die wat extra oefening nodig hadden mocht ik begeleiden.

Ik heb me rot geschaamd. Geschaamd vanwege de onzin die we de kinderen bijbrachten. Waarom staat hier een ch? Je zegt toch ik lag (tegenwoordige tijd bij een chrap, sorry, grap). Een ei en een ijsje zijn lekker. Waarom, Wim, staat er bij het ene woord ‘e i’ en bij het andere ‘i j’, vroegen ze. Ja, jongens en meisjes, dat is van vroeger. Een stel mannen heeft dat zo bedacht.

De spelling van het Nederlands is uitermate omslachtig en onbegrijpelijk als je er niet voor hebt 'doorgeleerd'.

Op latere leeftijd heb ik nog een hbo-opleiding gedaan op een sociale academie. Er zaten twintig mensen in mijn groep, waarvan er drie in staat waren foutloos te schrijven. De andere zeventien hadden een grondig gebrek aan inzicht in spelling en grammatica. Toch werden we allen opgeleid voor functies waarin we rapportages en verslagen moesten schrijven. 85% was daar niet (goed) toe in staat. Geen idee wanneer er d, t of dt aan het eind van een werkwoord kwam. Geen benul van komma's en punten, van coherente zinnen, laat staan betogen. En dan gaat het om hoger opgeleide mensen.

Hoe kan dit? Natuurlijk de een heeft meer aanleg, heeft een ‘knobbel’ voor de taal. Maar ik durf de stelling aan dat er heel veel tijd verloren gaat aan spellingsonderwijs, waardoor het onderwijs in het beheersen van de taal niet aan bod komt.

In de zestiger jaren was er een beweging naar eenvoudiger spellen. Niet logisch, maar logies. Kado in plaats van cadeau en sommigen durfden zelfs sgool voor school te schrijven. Er kwam een voorkeurspelling, wat wou zeggen dat je het zelf mocht weten. Dat was niet erg werkbaar en velen vonden dat er weer één spelling moest komen. Maar in plaats van de nieuwe spelling in te voeren, moesten we terug naar de oude. En de spellingcommissie van geleerden uit meerdere landen houdt zich sindsdien bezig met pannenkoeken. Totaal geen durf.

En kinderen mogen weer proberen te begrijpen, dat hij scheert zich niet als hy sgeert zig geschreven wordt.

Over zich gesproken. Er is geen enkele historische rechtvaardiging om dat niet als zig te schrijven.

‘Nederlandse spelling valt niet meer aan te leren’, zegt Anneke Neijt op de site van de universiteit van Nijmegen waar ze hoogleraar Nederlandse taalkunde is. Na de laatste spellingshervormingen is spelling een gokspel geworden volgens haar. Alle logica is zoek.

Ik erger me er al jaren aan dat we aan het eind van een woord als hond geen t mogen schrijven, maar wel neef moeten spellen, terwijl ik twee neven heb. En kijk eens naar de willekeur van de omzetting van de c in k of s in bijvoorbeeld elektriciteit.

De Nederlandse spelling houdt kunstmatig verschillen in stand. Blijkbaar heeft een elite er belang bij de toegang tot het geschreven Nederlands te blokkeren. Wat een ellende voor degenen die geen aanleg hebben om zoveel onzin te leren. En wat te denken van immigranten, hoe valt hen een correcte spelling uit te leggen?

De Vereniging voor Wetenschappelike Spelling wil een radicale vereenvoudiging van de spelling. Ik ben er vlak voor. Het zal voor de ouderen even wennen zijn, maar dat waren de euro en de kilo ook. Ik zie uiteraard wel het probleem van de bestaande literatuur, leerboeken en dergelijke. Omzetten in de nieuwe spelling bij de eerstvolgende herdruk zal de eenvoudigste oplossing zijn. Oudere boeken zullen al gauw gedateerd lijken. Maar dat geldt nu ook voor boeken van de negentiende eeuw of zelfs van voor de oorlog en hoever ligt die achter ons?

Sept '16

Groningen dichtgetimmerd voor de bus

In het concept Binnenstad, dat de gemeenteraad in juni 2015 goedkeurde, is geen plaats voor bushaltes op de Grote Markt en bij de Aa-kerk. Nogal wat raadsleden waren blij met het verdwijnen van de ‘ronkende kolossen’ uit het centrum.

Maar alternatieven hadden de bestuurders van Stad niet te bieden. Tenzij je in- en uitstappen op het Zuiderdiep, Westerhaven of Schuitendiep goed genoeg vindt voor de bereikbaarheid van de binnenstad. En ja, de wethouder repte van kleine pendelbusjes. In andere steden een mislukt concept.

Al jaren is de gemeente bezig de binnenstad af te sluiten, creëert ze obstakels die de toegang bemoeilijken. Ik noem:

 1. V&D, lomp gebouw, versmalde de toegang naar de Grote Markt bij de Ebbingestraat. Firma inmiddels ter ziele. Nu gebouw nog?
 2. Noorderplantsoen: autovrij gemaakt. Verkeer liever door woonwijken dan door het park! Ik woonde destijds aan de Nassaulaan en was bepaald niet blij met dit besluit.
 3. Academie Minerva, afsluiting aan de westkant van het Zuiderdiep.
 4. Winkelcentrum Westerhaven. Zie verder.
 5. Poelestraat met het verhoogde terras in het midden.
 6. Het UMCG. Voor de bus is het een groot obstakel, dat bushaltes aan noord- en zuidzijde nodig maakt.
 7. Parkeergarage Damsterdiep met opbouw. Bemoeilijkt eveneens de toegang vanuit de oostkant.
 8. Mutua Fides, de nieuwste blokkade, half op het Martinikerkhof in het verlengde van de St Jansstraat.
 9. Project hoek Poelestraat en Grote Markt. Als het zo groot wordt als de vorige wethouder voorstond, wordt de toegang tot de Grote Markt ook daar kleiner.

Wat is dit?

Bewust beleid ten stadhuize respectievelijk bij de dienst Ruimtelijke Ordening of pure dommigheid, geen vooruitziende blik? Het zou interessant zijn daar een enquête aan te wijden.

Gevolg is dat de bus zich door een beperkt aantal straten moet wringen, zoals Oosterstraat, Gelkingestraat en Brugstraat. Dat had heel anders gekund, als de gemeente niet jarenlang alle wegen had geblokkeerd naar het centrum.

Alternatieven zijn er niet meer. 

De route via de A-brug is inderdaad een lastige. Maar had dan jaren eerder bedacht dat er ruimte lag bij de Westerhaven.

Maar toch

In de negentiger jaren heeft Ruimtelijke Ordening zich al met een verdiepte route tussen Oosterstraat en Kreupelstraat bezig gehouden. Met dit plan valt op de Grote Markt een fraaie halte te creëren in combinatie met de Oostwand en het Forum (god betert). De trappen op het VVV-kantoor kunnen erin verwerkt worden. Onlangs sprak (een deel van) de raad zich nog uit voor hun behoud.

Ook is te denken aan ondergrondse winkeltjes. Dit alles levert een constructie op die de verblijfsfunctie van de binnenstad zeer verhoogt. En het stadscentrum blijft vanuit de meeste wijken en het station direct bereikbaar.

Een idee passend bij de hoogwaardige functie van de binnenstad.

Met dank aan F. Juni '16

Je bent lui met slechte cijfers op je talen

Zwanen met knobbels

Ik had eens een gesprek met een leraar. Hij vertelde, dat veel kinderen slechte cijfers op de vreemde talen hebben omdat ze moeite hebben met 'automatismen'. Hij had het kennelijk over een werkwoord voor het leren van vreemde woorden. Veel leerlingen kunnen dat niet of hebben daar geen zin in. Ze zijn er eigenlijk te lui voor. Ik vertelde op mijn beurt, dat ik in mijn hbs-tijd (de hbs was een soort atheneum) dat probleem ook had, maar goede cijfers op de wiskundevakken haalde.

Het is raar gesteld. Ben je slecht in wiskunde dan kun je er niks aan doen, je hebt er nou eenmaal geen aanleg voor. Ben je slecht in talen dan valt je dat te verwijten. Men erkent wel dat er naast een wiskundeknobbel, zoals dat in mijn tijd werd genoemd, ook zoiets als een taalknobbel is, maar toch, talen kun je leren. Dat is waar, de meeste mensen zijn daar zelfs heel bedreven in en spreken voor hun vijfde al heel behoorlijk hun moedertaal en soms ook nog een tweede taal of dialect erbij.

Mijn nichtje ging op haar derde naar een peuterschool op Aruba, toen mijn zus en zwager daar gingen wonen. Ze sprak geen woord Papiaments. Een maand of drie later babbelde ze opgewekt mee met haar groepsgenootjes.

Heel anders wordt het als je op je twaalfde met een nieuwe taal te maken krijgt. Groot verschil met de peuterjaren is dat je die taal op een heel schoolse manier onder de knie moet zien te krijgen. De grammatica was het probleem niet voor mij, maar die woordjes. Stampen, stampen. Een ramp, het meest vervelende, naargeestige van de school. Eindeloos nam ik de rijtjes door en dan nog kende ik ze niet.

Ik had geen aanleg. Of anders gezegd, de knobbel in mijn hersens daarvoor ontbrak. Wiskunde daarentegen … Maar daar gaat mijn verhaal niet over.

Ik heb eens een paar maanden in Spanje doorgebracht. Ik denk dat ik in die tijd meer Spaans heb geleerd dan Frans in de vijf (eigenlijk zes) jaren die ik op de hbs heb doorgebracht.

Het onderwijs in de vreemde talen zoals dat nu wordt gegeven, is een ramp. Ik zou het zelfs een misdaad willen noemen, het is pure slavenarbeid en dan van het domme, geestdodende soort. Waarom stoppen we er dan niet mee?

Als we vinden dat onze kinderen Engels moeten leren, waarom dan niet op hun tweede of derde begonnen. Engels vanaf de peuterschool. En de andere talen? Voor de talenknobbels, facultatief vanaf hun twaalfde.

Tegenwoordig wordt vaak geroepen dat we onze talen niet meer spreken. Nou dat was vroeger niet veel beter. Na zes jaar middelbare school kon ik me nauwelijks verstaanbaar maken in het Duits, en al helemaal niet in het Frans. Alle drie talen die ik geacht was te hebben geleerd, heb ik me pas later door er veel in te praten enigszins eigen gemaakt. Een luchtige, oppervlakkige conversatie in het Frans lukt nu wel, hoewel ik er niet altijd zeker van ben of mijn Franse gesprekpartner en ik het over hetzelfde hebben.

Juni '15

Het Burgerinitiatief tegen de jacht

Woensdag 15 juni 2016 hebben we het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Groningen aangeboden aan de commissaris van de koning, René Paas. 

Wij wilden met het burgerinitiatief bereiken dat de provincie Groningen een einde maakt aan de hobbyjacht: de jacht op hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven. Op deze dieren mag onbeperkt en zonder noodzaak gejaagd worden tijdens het jachtseizoen. Met het aanbieden van het initiatief werd Provinciale Staten verzocht het burgerinitiatief op de agenda te plaatsen.

Helaas is dit niet gelukt. Provinciale Staten vonden dat de bevoegdheid voor de jacht bij de staatssecretaris (minister) van economische zaken ligt. Het burgerinitiatief is niet in behandeling genomen! Dit ondanks dat we 1255 handtekeningen aanboden, er waren1000 nodig.

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 1 miljoen dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers. Uit onderzoek blijkt, dat 72% van de Nederlanders hiertegen is. Vorig jaar stemde het parlement in met de Wet Natuurbescherming, waardoor provincies o.a. meer verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van de jacht. De wet treedt per 1 januari 2017 in werking.

Wij, een groep mensen van de Partij voor de Dieren en andere sympathisanten, zijn teleurgesteld. Maar we gaan door en denken aan een landelijke actie.

Juni '16

Ik ben mijn blogs begonnen uit verbazing en ergenis over ons aller domheid. Wij mensen zijn hard bezig onszelf te gronde te richten. We zeggen alles aan het milieu te doen, maar ik vrees dat het te weinig en te laat is.

Maar voor het zover is, zijn er meer zaken die me bezig houden. Dierenrechten, Europa, Afrika, Groningen, democratie, onderwijs. Voor soms luchtige(r) zaken zie mijn Facebook-pagina. 

U kunt commentaar geven. Onderaan is daarvoor gelegenheid.

Groningen, september 2016