11. apr, 2020

Zoektocht

Als werkloze student, die zijn baantje in de horeca kwijt is vanwege corona, mag je bijstand aanvragen.

Maar, de sociale dienst wijst je er op dat je eerst vier weken moet zoeken naar een baan. Dat is wettelijk verplicht. De dienst meldt erbij dat ze ook wel snapt dat je die niet vindt en ze zal de zoekresultaten ‘met coulance’ behandelen. Na die vier weken mag je weer een aanvraag doen, de datum van eerste aanmelding geldt als het begin van je zoektocht en je krijgt over die periode dan alsnog een uitkering of voorschot.

Hoe je die vier weken doorkomt is jouw probleem. Ouders bijspringen. Als die het niet kunnen? Lastig, maar jouw probleem.

Jimmy Dijk van de SP heeft er indringende vragen over gesteld aan het college van B&W. Hopelijk heeft het college geen zoektocht van vier weken nodig voor het antwoord.