Woningnood in Groningen

De Merckt

De wethouder verantwoordelijk voor de woningbouw, Roeland van der Schaaf, verzuchtte een tijdje geleden dat er minstens 20.000 huizen gebouwd moeten worden om iedere Groninger een dak boven het hoofd te bieden. Hij denkt daarbij aan ´koopwoningen en dure- en sociale huurwoningen´ (DvhN, 23-1-2017). Prima, voor alle categorieën een passende woning. 
Maar, twintigduizend woningen komt Groningen dus te kort: woningnood!

Als je op funda een woning zoekt krijg je onderaan de pagina zeven nieuwbouwprojecten in Groningen voorgeschoteld  met prijzen van 205.000 tot 899.000 voor een woning. Voor een gewoon mens niet te betalen.
Als je de woningprojecten van pakweg de laatste 20 jaar bekijkt, ontdek je dat het al die jaren niet veel beter was gesteld. Een klein deel van de huizen kostte niet meer dan een 135.000 euro, maar van verreweg het grootste deel lag de prijs (ver) boven de 200.000 euro. Goedkope huizen worden domweg niet gebouwd.

Met die projecten is nog wat, de duurste bevinden zich op de mooiste locaties. Je hebt minmaal viereneenhalve ton nodig wil je je een appartement in de Merckt verschaffen. Voor mensen met boven gemiddelde inkomens en andere patjepeeërs. Bouw eens op zogenaamde toplocaties betaalbare huizen, de rijken gaan toch wel in Haren wonen. Waarom zou Jan-met-de-pet niet aan de Grote Markt mogen wonen?

De bijna vorige regering voerde de verhuurdersheffing in 2014 in. Desastreurs voor wooningcorporaties, de mogelijkheid om te bouwen werd ze vrijwel ontnomen. En dat ingevoerd door een regering van VVD én PvdA.

Terzijde
Ik begrijp de sociaal-democraten niet meer. Ze zijn zo op de (groei van de) economie gericht dat ze hun natuurlijke achterban vergeten. Een voorbeeld wat verder van huis: Griekenland zal en moet zijn schulden betalen ten koste van de bevolking. Steeds verder werd de wurggreep van de EU, aangevoerd nota bene door een Nederlandse minister van sociaal-democratische huize. Groei werd er vrijwel onmogelijk.

Overigens, is groei wel het tovermiddel voor een betere samenleving? Er zitten langzamerhand meer na- dan voordelen aan. Toch hoor ik bij de sociaaaldemocraten nauwelijks een ander geluid. Bij de PvdA is weinig oog voor de gevaren voor klimaat en milieu, voor de aarde dus. In die zin is het wel weer een klassieke arbeiderspartij. Een samenhangende visie op economie en ecologie moet nog bij ze uitgevonden worden. Maar misschien is het beter dat de partij gewoon voort gaat met zijn verdwijntruc.

16/8/17

Stad dichtgetimmerd voor de bus

In het concept Binnenstad, dat de gemeenteraad in juni 2015 goedkeurde, is geen plaats voor bushaltes op de Grote Markt en bij de Aa-kerk. Nogal wat raadsleden waren blij met het verdwijnen van de ‘ronkende kolossen’ uit het centrum.
Maar alternatieven hadden de bestuurders van Stad niet te bieden. Tenzij je in- en uitstappen op het Zuiderdiep, Westerhaven of Schuitendiep goed genoeg vindt voor de bereikbaarheid van de binnenstad. En ja, de wethouder repte van kleine pendelbusjes. In andere steden een mislukt concept.

Al jaren is de gemeente bezig de binnenstad af te sluiten, creëert ze obstakels die de toegang bemoeilijken. Ik noem:

  1. V&D, lomp gebouw, versmalde de toegang naar de Grote Markt bij de Ebbingestraat. Firma inmiddels ter ziele. Nu gebouw nog?
  2. Noorderplantsoen: autovrij gemaakt. Verkeer liever door woonwijken dan door het park! Ik woonde destijds aan de Nassaulaan en was bepaald niet blij met dit besluit.
  3. Academie Minerva, afsluiting aan de westkant van het Zuiderdiep.
  4. Winkelcentrum Westerhaven. Zie verder.
  5. Poelestraat met het verhoogde terras in het midden.
  6. Het UMCG. Voor de bus is het een groot obstakel, dat bushaltes aan noord- en zuidzijde nodig maakt.
  7. Parkeergarage Damsterdiep met opbouw. Bemoeilijkt eveneens de toegang vanuit de oostkant.
  8. Mutua Fides, de nieuwste blokkade, half op het Martinikerkhof in het verlengde van de St Jansstraat.
  9. Project hoek Poelestraat en Grote Markt. Als het zo groot wordt als de vorige wethouder voorstond, wordt de toegang tot de Grote Markt ook daar kleiner.

Wat is dit?
Bewust beleid ten stadhuize respectievelijk bij de dienst Ruimtelijke Ordening of pure dommigheid, geen vooruitziende blik? Het zou interessant zijn daar een enquête aan te wijden.

Gevolg is dat de bus zich door een beperkt aantal straten moet wringen, zoals Oosterstraat, Gelkingestraat en Brugstraat. Dat had heel anders gekund, als de gemeente niet jarenlang alle wegen had geblokkeerd naar het centrum.
Alternatieven zijn er niet meer.
De route via de A-brug is inderdaad een lastige. Maar had dan jaren eerder bedacht dat er ruimte lag bij de Westerhaven.

Maar toch

In de negentiger jaren heeft Ruimtelijke Ordening zich al met een verdiepte route tussen Oosterstraat en Kreupelstraat bezig gehouden. Met dit plan valt op de Grote Markt een fraaie halte te creëren in combinatie met de Oostwand en het Forum (god betert). De trappen op het VVV-kantoor kunnen erin verwerkt worden. Onlangs sprak (een deel van) de raad zich nog uit voor hun behoud.
Ook is te denken aan ondergrondse winkeltjes. Dit alles levert een constructie op die de verblijfsfunctie van de binnenstad zeer verhoogt. En het stadscentrum blijft vanuit de meeste wijken en het station direct bereikbaar.
Een idee passend bij de hoogwaardige functie van de binnenstad.

Met dank aan F. 
Juni 2016

Woningnood en de Wichersstraat

Na de tweede wereldoorlog waren veel huizen kapot in Nederland en de trend van het tweegeneratie-gezin (ouders met kinderen) zette door. Al met al had dit tot gevolg dat er veel te weinig huizen waren: er werd dan ook openlijk gesproken van woningnood.
Een gigantische bouwdrift barstte los en het woord woningnood werd steeds minder gebezigd.

Ten onrechte.

Een stapje naar de Wichersstraat in Groningen. Door de komende reconstructie van de zuidelijke ringweg besloot de gemeente een paar jaar geleden de noordelijke kant van de straat af te breken. Nu zegt plotseling Lefier dat ze ook de zuidelijke kant gaat slopen. De huizen zouden in slechte staat zijn en herbouw is goedkoper, vindt de woningbouwcorporatie. 

In Groningen moet je twee tot drie jaar wachten voor je een sociale woning kunt huren. Volgens de wethouder voor huizen steekt dat positief af bij Amsterdam. Waarschijnlijk ook bij New York, maar wat heb je daaraan als woningzoekende. Niks dus.

Bij Stand van Stad, het fameuze OOG-programma in het Forum (aan het Hereplein) zei de wethouder afgelopen zondag (23-10), dat de stad te weinig huizen heeft gebouwd de afgelopen jaren. Hij beriep zich op allerlei niet benoemde oorzaken. Maar is hij niet al jaren verantwoordelijk voor de woningbouw in Stad?
Eén oorzaak wil ik wel noemen: de verhuurdersheffing. De regering heeft er met deze heffing stevig aan bij gedragen dat corporaties niet meer kunnen bouwen. De partij van de wethouder maakt overigens deel uit van die regering.

Een bewoonster uit de Wichersstraat legde uit, dat ze met haar kinderen voorlopig bij haar ouders gaat wonen (terugkeer van het driegeneratie-gezin?). Maar ze kan op steun van de wethouder en de woningcorporatie rekenen, aldus de eerste.
Waarom de oude huizen aan de Wichersstraat afbreken? Veel mensen interesseert het niet dat hun huis niet aan moderne eisen voldoet, ze willen een goedkope woning. Het is de vraag of er net zoveel woningen terugkomen, met dezelfde lage huren. Waarschijnlijk niet en bewoning wordt straks afhankelijk van huursubsidie.
De raadsfractie van SP heeft geprotesteerd tegen de afbraak van de zuidkant van de Wichersstraat. Ik hoop dat meer partijen in de Groningse gemeenteraad dat doen.

Een volgende keer meer over woningnood.

 15/11/16