Familie

Foty's van familie Maat, Bernadertte, Wim en kinderen Jerom en Walda.